ส่งฟรีทั่วไทย
  ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา พร้อมรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น!

Is there an age limit?

Last Updated Feb 16, 2021


We recommend Slimingo products to be consumed by customers over 18 years old.


Brauchst Du Hilfe? Versandvorgang anlegen mit unserem Kundenservice-Team.